Nye og bedre boliger

AALBORG:Der er ikke kun nedskæringer i det nye budgetoplæg. Der er eksempelvis godt nyt til sindslidende og handicappede, der får bygget syv nye boformer med 180 boliger. Ældre- og handicapforvaltningen kan nemlig videreføre amtets masterplan for ombygning af botilbud for de to grupper. - Der er nogen kedelige historier fra budgettet, men det her er en af de gode historier, må vi sige, siger kontorchef i ældre- og handicapforvaltningen, Michael Binderup. Der er tale om byggeri, der skal afhjælpe ventelisten på området, og byggeri, der skal erstatte utidssvarende byggeri, hvoraf de fleste ligger i Hammer Bakker. - De får nogle meget bedre boliger, end de har, og det vil blive lettere både for beboere og personale, siger Michael Binderup. Der er både tale om nybyggeri og ombygning, men faktum er, at beboerne får bedre rammer i fremtiden. - Nogle af boligerne bliver større, og andre får eget køkken og bad, som de ikke har i dag, siger Michael Binderup. De syv projekter er Attruphøj i Vodskov med 25 boliger til senhjerneskadede, Studievej i Nørresundby med 22 boliger til udviklingshæmmede, Rebildparken i Aalborg Øst med 28 boliger til udviklingshæmmede, B2 med 18 boliger til ældre demente. Det nordlige Aalborg, der trods navnet placeres i V. Hassing med 23 boliger til udviklingshæmmede, Engbo med 30 boliger til udviklingshæmmede, placeringen er endnu ikke fundet, og endelig er der Enghuset i Gistrup med 34 boliger for sindslidende.Scouenborg