Assens

Nye og gamle danskere til middag

{ ASSENS: Omkring 90 børn og voksne spiste sammen, da Foreningen Positiv Sameksistens holdt årets første arrangement. Det var en sammenskudsspisning, og mange havde med inspiration fra deres hjemland lavet en ret mad, som blev rost, kommenteret og spist. - Efter spisningen fik vi virkelig sjov og topprofessionel underholdning. Steve Hart fra Assens tryllede, gøglede, sang og spillede, så tårerne trillede. En hel time måtte såvel børn som voksne overgive sig til denne multikunstner og hans herlige humor, fortæller formand for Foreningen Positiv Sameksistens Elsebet Hesselberg. Foreningen har igen i 2008 søgt og fået tildelt et større beløb fra Velfærdsministeriets PUF-midler, som er øremærket tiltag for øget integration i lokalområdet. Derfor vil man snarest sammen med flygtningene drøfte ideer og forslag til aktiviteter.

Forsiden