EMNER

Nye opgaver for Fjerritslevs flygtningevenner

Stadig brug for frivillige, der vil hjælpe med at integrere flygtninge i lokalsamfundet

FJERRITSLEV:Selvom Fjerritslev Kommune ikke modtager så mange flygtninge som tidligere, er der stadig brug for de frivillige i Fjerritslev Flygtningevenner. Faktisk venter der stadig mange opgaver, og udfordringen er ikke mindre for de frivillige. Hvor det før handlede om at hjælpe og støtte især unge mænd, handler det i dag mere om at hjælpe hele familier. Efter flere familiesammenføringer er der kommet en del kvinder til kommunen, og nu består kunsten i at få dem integreret. Det fremgik, da der forleden var indkaldt til møde om gruppen, hvor lokale blev opfordret til at dukke op og høre lidt mere om arbejdet. Gruppens håb er, at flere får lyst til at hjælpe til. Fremmødet var ikke overvældende. Et par nye ansigter viste interesse. Til gengæld kunne en af de lokale flygtningevenner, Liselotte Kjær, fortælle, at der er kommet et par unge med for nyligt, og at endnu en person har kontaktet hende for at høre nærmere. I aften og i øvrigt alle mandag aftener er der hyggeligt samvær for Fjerritslev Flygtningevenner og flygtningene i SiD-Bygningen i Fjerritslev, og her kan andre nye møde op, hvis de vil. Gerne tre kvarter før mødets start, lyder det fra flygtningevennerne. På mødet blev der fortalt en del om, hvad de frivillige arbejder med. Det er for eksempel lektiehjælp og at følge en person til læge. Der arrangeres udflugter, aftener om det danske samfund, laves mad i skolekøkkenet på Fjerritslev Skole og flere andre ting. En del af arbejdet er ganske enkelt at tale med flygtningene, så de bliver bedre til det danske sprog. Dansk Flygtningehjælp støtter Fjerritslevgruppen, og på mødet var konsulent Henrik Bo Rasmussen mødt op. Han fortalte, at der er taget kontakt til Fjerritslev Kommune i håb om, at gruppen kan få sit eget lokale i byen. I nærmeste fremtid skal repræsentanter fra gruppen samt socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen (S) se på et muligt lokale i Grønnegade. Gruppen håber desuden, at der kan etableres en kvindegruppe, så de også får lært dansk og får et socialt netværk.