Nye opgaver

VALG:Jeg har forsøgt før og prøver igen. Hvordan ser det ud med de mange opgaver, vi skal overtage efter amtet og hvad med økonomien? Der er så og sige ingen, der tager debatten op på dette område. Er det fordi man intet ved om det, eller er man bange for, hvad det kan medføre. Jeg har talt med flere politikere om dette, og kan ikke få et svar på, hvad der sker økonomisk, og hvad man skal. Hvad skal der ske med de institutioner vi har? Efter 2007 er der jo lige som frit slag, og nabokommunerne som har børn/unge/handicappede på nogle af vores institutioner, kan jo tage dem hjem, eller finde andre løsninger, og hvad betyder det så for os. Det kommer jo til at knibe med økonomien, med mindre man får lavet nogle samarbejdsaftaler med nabokommunerne. Det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke er på forkant med disse områder, og hellere to skridt foran end ét bagefter. Så lad os bare sætte dagsordenen og vise nabokommunerne, at vi vil noget på disse områder, der er trods alt også arbejdspladser i det. Dette er noget jeg vil arbejde hårdt med, hvis jeg bliver valgt. Stem A. Stem personligt på KarlHenrik Hansen.