Redningsvæsen

Nye paramedicinere på banen

Borgere i Nordjylland skal sikres den bedste præhospitale behandling

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De nye pa­ra­me­di­ci­ne­re fik ord med på ve­jen af både regionsrådsformand Orla Hav (tv) og præ­hos­pi­tal le­der Flem­ming Knud­sen (midt), som ger­ne ser end­nu fle­re pa­ra­me­di­ci­ne­re i Nord­jyl­land.Foto: Mar­tin Dam­gård

NORDJYLLAND:Falck i Nordjylland har nu føjet fem nye ambulancereddere til listen over paramedicinere, de såkaldte niveau-3-reddere. Det skete officielt onsdag eftermiddag, hvor regionsrådsformand Orla Hav (S) overrakte eksamensbeviserne til de fem reddere, som nu blandt andet har fået mere medicin med i deres tasker. - I har anbragt jer i et spændende krydsfelt, hvor I bliver en afgørende faktor for ændringerne som følge af den nye sygehusstruktur. I skal være med til at give borgerne tryghed i den vidtstrakte region, som Nordjylland er, sagde Orla Hav i sin tale. Flere på vej Med udnævnelsen af de fem nye paramedicinere har Falck i Nordjylland syv af slagsen, men står det til regionens præhospitale leder, Flemming Knudsen, er der endnu flere på vej. - Hvis det står til mig, skal vi simpelthen tæppebombe Nordjylland med paramedicinere, men selvfølgelig skal vi ikke have så mange, at de ikke har noget at lave. Det er Flemming Knudsens vision, at der i Nordjylland etableres fem døgnbemandede akutbiler med paramedicinere. - Jeg forestiller mig, at Nordjylland deles op i fem ringe med henholdsvis Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Aalborg og Farsø/Hobro som centrum. Akutbilen skal så hele tiden være i lokalområdet, og bliver paramedicineren sendt med en patient i en ambulance, skal han afløses af en læge eller en anden paramediciner, når han når ind i en anden ring. Det er for at sikre, at der altid vil være en paramediciner i lokalområdet, siger Flemming Knudsen. Fem akutbiler bemandet med paramedicinere vil kræve, at der i alt i Nordjylland skal være mellem 20 og 30 paramedicinere, og det ser ud til, at forslaget får politisk opbakning. I forvejen er Nordjylland den region, som har det bedste præhospitale beredskab, og førertrøjen agter Orla Hav at beholde. Den bedste hjælp - Borgerne ved godt, at ambulancen ikke længere er et transportmiddel, der bare skal fragte patienten til det nærmeste sygehus, men at ambulancen i dag er bemandet med reddere, som kan hjælpe her og nu, og som betyder, at den længere afstand til det rigtige sygehus ikke betyder noget. - Og når vi taler ny sygehusstruktur, hvor hensigten er at nedlægge akutmodtagelsen flere steder, og når man ser på den nordjyske geografi, er vi simpelthen nødt til at sikre, at borgerne får den bedste præhospitale hjælp, siger Orla Hav. Og den bedste hjælp er ifølge den præhospitale leder paramedicinerne. - Når man ser på kvaliteten af den præhospitale indsats, er paramedicinerne på fuld højde med læger, som har præhospital erfaring. De kan faktisk de samme ting, og derfor kan vi lige så godt have lægerne på sygehusene i stedet for at have dem i lægebiler på hvert gadehjørne, siger Flemming Knudsen. Hvornår flere ambulancereddere bliver uddannet til paramedicinere, og hvornår paramedicinske døgnberedskaber etableres i lokalområderne i regionen, skal diskuteres i forbindelse med den nye sygehusstruktur. Indtil da kører Nordjyllands syv paramedicinere i de almindelige ambulancer, ligesom de også bemander akutbilerne i Skagen, Brovst, Hals, Farsø og Støvring, og selvfølgelig bruger de deres paramedicinske kompetencer, når behovet er der.