Nye pjecer om stress

{ Langvarig stress kan give alvorlige sygdomme og er en voksende trussel mod folkesundheden, og hver dag er der danskere, som søger læge på grund af stress. Men der er også mange myter om stress og behov for mere viden om emnet. Det er baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen netop har udgivet to pjecer om stress - én rettet mod de praktiserende læger, og én rettet mod borgere ramt af stress. Pjecerne hjælper med at skelne mellem den kortvarige stress, man for eksempel kan opleve til en eksamen, og den langvarige stress som for eksempel kan fremkaldes af et psykisk belastende arbejdsmiljø eller vedvarende belastninger i familielivet. Pjecen rettet mod borgerne hedder ¿Kender du stress?¿ og den kan fås hos lægen, på apoteket og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk.