EMNER

Nye planer for Vilmoseporten

Det blå stempel af projektet på Gård 18

AABYBRO:Initiativtagerne bag oprettelsen af Vildmoseporten på Gård 18 har fået tilsagn om økonomisk hjælp fra Friluftsrådet, som vil støtte projektet med 500.000 kroner. - Det giver fornyede kræfter. Det betyder, at vores projekt har fået det blå stempel, og det bliver nu meget nemmere at få støtte også andre steder fra, siger Marianne Christensen, formand for den selvejende institution, som også overvejer at udvide planerne for Gård 18. - Det er vigtigt at bevare sådan et stykke kulturhistorie. Det er altid godt at kende sine rødder, det bliver vist aldrig umoderne, siger hun. Friluftsrådet begrunder støtten med, at det vil ” yde et tilskud til center for formidling om naturen og kulturmiljøet i Store Vildmose i efterkrigstiden. Til udstilling og materialer til formidling, op til kr 500.000”. Dog er klausulen, at tilskuddet først udbetales, når projektet er gennemført i sin helhed, og tilsagnet gælder fra dato og tre år frem. Det betyder, at Vildmoseporten nu har fået tilstrækkeligt med midler til at sætte indhold i bygningerne på Gård 18. Men samtidig får foreningen får nu ekstra travlt med at indsamle flere penge til at kunne føre Gård 18 tilbage til samme udseende som i 1949, hvor opdyrkningen af St. Vildmose begyndte, og indrette det til et turist- og oplevelsescenter. Budgettet er på 3,2 mio. kr., og har foreningen har indtil nu skaffet omkring én mio. kr. heraf ca. 100.000 kr. ved salg af støttebeviser.Det salg skal de næste måneder intensiveres, ligesom kommunerne, som omgiver St. Vildmose, vil blive kontaktet af foreningen. Der er også indledt et samarbejde med et fundraiserfirma, der vil søge alle relevante fonde. Desuden overvejer bestyrelsen bag den selvejende institution at udvide brugen af Gård 18. Nye planer - Det har hele tiden været vores plan at renovere stuehuset og svinstalden. Hidtil har det været meningen, at den gamle østlænge kun skulle bruges til udstilling, men nu overvejer vi at indrette det til et multihus, siger Marianne Christensen. Det skal kunne benyttes af de øvrige foreninger i kommunen, hvis de går med i projektet. - Længen kan evt. bruges til at holde foredrag, koncert, generalforsamlinger eller aftenskole. Desuden kan det i dagtimerne bruges af daginstitutionerne i kombination med Naturskolen. Og i den overflødige tid kan folk med medlemsskab bruge det som forsamlingshus, siger Marianne Christensen. Desuden overvejes det på den kommede generalforsamling, at der oprettes en fond, der skal stå for de administrative opgaver i det videre forløb, samt oprette en støtteforening til at stå for de pratiske opgaver som at arrangere arbejdsdage.