Nye planteavls-konsulenter

Lars Gade, 36 år, og Jens Berge Laursen, 32 år, er ansat som planteavlskonsulenter hos Hobro-Aalborg Landboforening. Lars Gade har 12 års erfaring med alsidig planteavlsrådgivning og skal fra Aalborg-afdelingen deltage i den målrettede produktionsrådgivning indenfor planteavl. Jens Berge Laursen er færdiguddannet som agronom i 2005 med planteavl som speciale. Han skal fra Hobro-afdelingen primært arbejde med VVM-redegørelser, VVM-screeninger,Jgrønne regnskaber m.m.