Norup

Nye projekter og bedre budgetter skal vende udviklingen

Nye projekter, en controller og langt mere detaljerede budgetter er blandt tiltagene i den indsatsplan, som skal bremse udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde

Formanden for børne- og ungdomsudvalget Anders Norup (V) håber, at flere nye tiltag på det specialiserede område kan være med til at hjælpe de berørte borgere og samtidig bremse udgifterne. Foto: Lars Pauli

Formanden for børne- og ungdomsudvalget Anders Norup (V) håber, at flere nye tiltag på det specialiserede område kan være med til at hjælpe de berørte borgere og samtidig bremse udgifterne. Foto: Lars Pauli

Et af de nye projekter er et forsøgsprojekt, som skal understøtte ressourcesvage familier. Med en række tiltag omkring de mest udsatte familie er det målet at hjælpe de voksne i familierne med at øge deres såkaldte forældreevne. - Vi kan forebygge nogle af de meget dyre foranstaltninger, som på et senere tidspunkt kan få store konsekvenser for familierne og for kommunens økonomi, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget, Anders Norup (V). Nyt projekt for unge Et andet nyt projekt er for unge, som ikke er behandlingskrævende, men som har brug for voksenkontakt struktur og tryghed i hverdagen. Unge som ikke kan bo hos deres forældre, og som derfor i dag bor andre steder, primært uden for Rebild Kommune. - Der bliver slet ikke tale om, at alle skal hentes hjem. Mange har i dag rigtig velfungerende tilbud, men vi mener, at der er en økonomisk gevinst ved at lave et tilbud til fem-seks unge i Støvring, siger Anders Norup. Økonomiske briller Budgettet på det specialiserede område skal fremover være langt mere detaljeret i fremtiden, hvor udgifter deles helt ud på de forskellige paragrafområder. Derfor ligger det også i indsatsplanen, at der skal ansættes en såkaldt controller, som i følge Anders Norup (V) skal have de økonomiske briller på og være med til at vælge den rigtige løsning ud fra et økonomisk synspunkt, forklarer Anders Norup. Fokus på ledelse Efter et turbulent år blandt personalet på handicapområdet med sygdom, vikariater og afgang, oplyser Anders Norup, at der fra årsskiftet igen er fuld, fast bemanding på de tre stillinger på området. - Vi anbefaler en opnormering, og vi anbefaler en meget tæt ledelsesopfølgning, hvilket i praksis betyder, at direktøren fysisk skal være så meget som muligt i Terndrup. Vi tror, at det er vigtigt, at den øverste ledelse er i huset, siger Ander Norup.