Nye regler for biler i tomgang

Det er nu forbudt i Rebild Kommune at lade bilen køre i tomgang mere end tre minutter.

For at reducere både egentlig luftforurening og unødig udledning af CO2, har Rebild Kommune derfor nu udarbejdet et regulativ, der forbyder tomgang i mere end 3 minutter. Flere andre af landets 98 kommuner har allerede udarbejdet et tomgangsregulativ. Nogle kommuner har valgt at sætte grænsen for tilladt tomgangsdrift så lavt som 1 minut, hvor Rebild Kommune har sat grænsen ved 3 minutter. Teknik- og miljøudvalget har netop godkendt det nye regulativ, der er fint i tråd med det af Rebild Kommunes indsatsområder under vision, der hedder "Sundhed, klima og kvalitet i opgaveløsningen". Det bliver nu lettere for Rebild Kommune at behandle klagesager vedrørende tomgangsdrift, når der som nu foreligger et vedtaget tomgangsregulativ. Politiet har over for Rebild Kommune oplyst, at de som udgangspunkt kun tager overtrædelse af et tomgangsregulativ op, hvor andre overtrædelser også finder sted.