Lokalpolitik

Nye regler for hele Skagen

FREDERIKSHAVN:Plan- og Miljøudvalget har netop lagt sidste hånd på plangrundlaget for hele midtbyen i Skagen. Det er udmøntet i hele fem forskellige planforslag, der opererer med hver deres lille del af Skagen midtby. Forslagene tager alle sigte på at skabe det planmæssige grundlag for den videre udvikling af centerområdet. Det var egentlig ventet at Banegårdspladsen skulle trækkes ud af lokalplanerne og behandles særskilt. Alle med undtagelse af SF ønskede, at banegårdspladsen kom med i plangrundlaget. Der arbejdes i kulisserne med et projekt, der skal omforme hele banegårdspladsen med karrebebyggelse ¿ også op langs Chr. X's Vej. ¿ Det er ingen hemmelighed, at vi hellere havde set dette projekt behandlet for sig selv, så det ikke kommer til at drukne i de fem forslag til plangrundlag for centrum i Skagen, siger Paul Rode Andersen, SF. Formanden for plan- og miljøudvalget, John Christensen, V, ser ikke nogen særlig grund til at udtage område for nærværende. ¿ Vi har sonderinger om projekter mange steder ¿ og der er da også folk, der ser på området ved banegårdspladsen. Og de skal selvfølgelig indordne sig under det plangrundlag, der gælder, siger John Christensen. Samtidigt sætter plan- og miljøudvalget gang i en planlægning af havnefronten i Skagen, så man sikrer en bedre sammenhæng mellem by og havn. ¿ Opgaven er samtidigt at sikre, at de erhverv, der er på havnen ikke bringes i fare af nye projekter, siger John Christensen.