Lokalpolitik

Nye regler for landzone

PANDRUP:Efter at kommunen har overtaget en del af landzoneadministrationen fra amtet, har teknisk forvaltning udarbejdet et sæt retningslinier for, hvordan administrationen skal foretages, og teknik- og miljøudvalget har efterfølgende godkendt materialet. Af retningslinierne fremgår det blandt andet hvilke sager, som forvaltningen kan afgøre, uden at sagerne skal forelægges politikerne og generelt er der tale om, at det, der kan forventes at blive godkendt efter de gældende regler, ikke skal på politikernes bord. På grund af de mange sommerhuse i Pandrup Kommune vil der være væsentligt flere sager at tage stilling til end i mange andre kommuner, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren P. Mortensen (S), som tilføjer, at klagesager skal forelægges politikerne.