Nye regler for PET forsinket i to år

Det trækker ud med nye regler for, hvordan Politiets Efterretningstjeneste skal håndtere følsomme oplysninger om enkeltpersoner og organisationer. Forsinkelsen løber op i næsten to år. Regeringen var alt for optimistisk, da den i den store handlingsplan for bekæmpelse af terror i november 2005 skrev, at nye tidssvarende retningslinjer for PET ¿forventes udarbejdet i løbet af 1. halvår 2006.¿ I Justitsministeriet siger kontorchef Lene Roesen nu, at hun håber på, at de nye retningslinjer kan blive færdige i første halvår 2008. Om forsinkelsen siger hun: - Den skyldes blandt andet, at det er teknisk kompliceret, og at PET er ved at få nye edb-systemer. I marts 2006 oplyste ministeriet i en mail til Ritzau, at ¿arbejdet med de nye retningslinjer skrider planmæssigt frem.¿ Men det gik altså meget langsommere end forudset. Først i juli 2007 modtog ministeriet et udkast til nye retningslinjer fra PET. Indholdet er dog hemmeligt for offentligheden. PET har afvist en anmodning om aktindsigt. Samtidig skal der udfærdiges nye regler for kontrollen med PET¿s behandling af følsomme oplysninger. Kontrollen varetages af det såkaldte Wamberg-udvalg. Regeringens handlingsplan indeholdt 49 punkter og var en opfølgning på anbefalingerne fra et udvalg, som blev nedsat efter terrorbomberne i London i juli måned 2005. /ritzau/