Nye regler om vildthegn

Vejdirektoratet fraråder de såkaldte vildtpassager i skove op mod veje. Stadsgartner Kirsten Lund Andersen vil udarbejde en ny procedure på baggrund af svaret samt tilsyn

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rådyret er langt fra det første, der mister livet i skovene omkring Hals.

I dag er der tilsyn i Hals Sønder- og Nørreskov samt øvrige skovarealer i området. Det sker efter, at Danmarks Naturfredningsforening dels har klaget over sagsbehandlingstiden vedrørende påbud i Hals Sønderskov og dels fordi, at organisationen har fremsendt en pressemeddelelse, hvor der er billeder af en rå, der har lidt kvælningsdøden af at sidde uhjælpeligt fast i et vildthegn i Hals Nørreskov. - Det her handler dybest set om faunapassager for større dyr. Det har vi en forpligtelse til at sikre. Og med de nye oplysninger fra Vejdirektoratet skal vi nu til at kigge på vores procedure vedrørende indhegninger i skove, siger stadsgartner Kirsten Lund Andersen. Proceduren skal herefter indstilles til udvalget for teknik og miljø. Godkendes det, vil det naturligvis gælde for alle skovarealer i hele kommunen. At tilsynet foregår i og omkring Hals skyldes den konkrete henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening. Ikke trafikmæssigt sikre Kort fortalt handler sagen om, at Naturklagenævnet i august sidste år gav Aalborg Kommune ret i, at ejeren af Hals Sønderskov (Søren Enggaard, red.) ulovligt indhegner skoven. Nævnet slog dog samtidig også fast, at sagen skulle tages hjem til fornyet behandling. I februar var Aalborg Kommune klar med et påbud til Søren Enggaard. Men samtidig havde Vejdirektoratet varslet en vejledning vedrørende netop hegning af skove op mod veje. Derfor bad Aalborg Kommune om en udtalelse fra Vejdirektoratet i forhold til det påbud, man havde stillet Søren Enggaard i udsigt. - Og svaret fra Vejdirektoratet er faktisk, at de vildtpassager, vi havde i tankerne, ikke er trafikmæssigt sikre, siger Kirsten Lund Andersen. Begrundelsen er, at hvis et rådyr er gået igennem en vildtpassage og af en eller anden grund bliver skræmt, så er det ikke sikkert, at dyret kan finde tilbage igennem den samme passage. - Så nu kan det være, at vi skal fjerne al hegnet. Derfor er vi nødt til at have en ny snak med lodsejeren, siger Kirsten Lund Andersen, der regner med, at det sker inden for de næste 14 dage.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk