Børnepasning

Nye regler skal øge privat børnepasning

Kommuner tvinges til at yde tilskud

NORDJYLLAND:Børnepasning i privat regi kan udløse et højere kommunalt tilskud end i dag til en del nordjyske forældre, hvis VK-regeringen kommer igennem med et nyt forslag. For at sætte ekstra skub i ordningen med privat børnepasning foreslår regeringen nu, at kommunernes tilskud skal være på mindst 75 procent af den billigste nettoudgift pr. plads i et tilsvarende kommunalt pasningstilbud. Socialminister Henriette Kjær (K) mener, at nogle kommuner har sat tilskuddet så lavt, at privat pasning ikke er et reelt alternativ for forældrene. Det vil hun og regeringen nu lave om på. I landsdelens største kommune, Aalborg, er tilskuddet i dag 66-67 procent, hvilket for en gennemsnitsfamilie betyder, at pasning af en nul- til to-årig i privat regi er godt 800 kr. billigere om måneden end en vuggestueplads. Med den ny minimumsgrænse vil besparelsen pr. måned blive ca. 400 kr. højere, vurderer Jesper Nielsen, leder af den kommunale pladsanvisning. For børn mellem tre til fem år vil tilskuddet vokse med knap 200 kr. om måneden. - Man må gå ud fra, at hvis den økonomiske fordel vokser, vil det også få flere til at bruge ordningen, siger han. I forvejen er Aalborg en af de kommuner, hvor ordningen har størst succes. Op imod hvert 10. barn i alderen fra nul til to år passes i dag i ikke-kommunale ordninger, og kommunen har godkendt over 100 private dagplejere. Hvorfor så mange benytter sig af muligheden i netop Aalborg, har Jesper Nielsen ikke noget bud på. - Det er ikke vores fornemmelse, at forældrene vælger privat pasning i utilfredshed med det offentlige tilbud. Det handler formentlig snarere om, at privat pasning er mere fleksibel, og måske har vi ganske enkelt været bedre til at informere om ordningen, siger han. Meget få passes privat Billedet er markant anderledes i mange andre kommuner. Her har interessen for at vælge privat pasning med kommunalt tilskud været såre begrænset - hvilket netop er baggrunden for regeringens ny forslag. I 2003 var det i hele landet kun 3200 børn, der blev passet privat med tilskud fra kommunen. I Frederikshavn, hvor lokalpolitikerne har fastsat, at der må ydes et tilskud på op til 85 procent af den billigste nettopris i offentlig pasning, venter konstitueret daginstitutionschef Pia Lyngø Sørensen ikke de store omvæltninger, hvis regeringens forslag vedtages. - Hidtil har mindre end en håndfuld forældre valgt at bruge ordningen. Jeg tror ikke, det er pengene, der er den afgørende faktor - og hvis forslaget overhovedet påvirker tilskuddets størrelse hos os, vil beløbet være så lille, at det næppe gør den store forskel, vurderer hun.

Forsiden