Retspleje

Nye retskredse mangler plads

Nødvendigt med nybyggeri

KØBENHAVN:Mindst to steder i landet skal der etableres helt nye retsbygninger, når retsreformen træder i kraft fra nytår. Det viser Domstolsstyrelsens foreløbige gennemgang af bygningsbehovet, når de nuværende 82 byretter skal slås sammen til 24. Ifølge specialkonsulent Jacob Scherfig arbejder Domstolsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ejer de nuværende retsbygninger, ihærdigt på at skabe plads til de nye lokale retter. Fire steder overvejer man stadig, om man skal supplere de nuværende bygninger med nye tilbygninger eller om man skal bygge nyt helt fra bunden. Og i de tilbageværende 19 byer, kan retten enten være i de nuværende lokaler - det gælder for eksempel København og Rønne - eller også må man supplere det nuværende med andre lejemål i offentlige eller private bygninger. Når det samlede tal lander på 25 byer, så er det fordi, at der fremover også skal være en central tinglysningsret i Hobro, som også skal have et hus at være i. Domstolsstyrelsen ønsker ikke at sætte navn på, hvilke modeller, der arbejdes med i de enkelte byer, så længe der stadig forhandles om nye lejemål. Når de nye retter skal på plads, åbner det mulighed for, at retterne indrettes, så de lever op til moderne behov. Mange retter oplever i dag pladsproblemer, men fremover skal de store nævningesager også begynde i byretten. Derfor skal hver ret have en større nævningesal. Derudover vil man prioritere, at der laves særlige venterum, så vidner ikke skal sidde skulder ved skulder med de tiltalte. Endelig er det i dag svært for handicappede at komme rundt i de gamle retsbygninger. De kommende retspræsidenter skal beslutte, hvor stor en del af sagerne, der skal behandles ved såkaldte bitingsteder, altså lokaler, som man typisk vil låne i kommunale bygninger ved enkelte lejligheder. Det giver mulighed for at flytte nogle retssager tættere på borgerne, som så ikke skal rejse så langt. Jacob Scherfig oplyser, at det endnu ikke er muligt at sige, hvor mange steder i landet, at de nuværende retsbygninger, der typisk er en karakteristisk del af bybilledet, helt skal rømmes. /ritzau/