EMNER

Nye ringetider ved kirken

For at effektivisere arbejdet på kirkegården har menighedsrådet vedtaget at ændre ringetiderne ved Tornby Kirke til klokken 8.30 og 15.30. På den måde kan den samme person ringe både ved Tornby Kirke og ved Vidstrup Kirke, hvorved der spares på lønudgifterne. I Tornby har menighedsrådet ansat 49-årige Hanne Thomsen som ny gravermedhjælper. Hun bor i Hjørring, men er opvokset i Tornby.