Nye S-SF-løgnagtigheder

Poul Andersen, Hjallerup, og Morten Windfeldt Nielsen lyver som sædvanlig om VKO's økonomiske politik. Nu har IMF fastslået, at den danske økonomi og indførelsen af VKO's tilbagetrækningsreform med mere har bragt Danmark i en økonomisk førerposition.

VKO afbetalte under S-SF-protester over 200 mia. på SR-regeringens gæld, og Danmark havde i 2009 72 mia. kr. i tilgodehavender i udlandet, samtidig med en arbejdsløshed på 50.000. Finanskrisen har først nu ført til et underskud på 86 mia. kr. og en arbejdsløshed som under SR-regeringen. Bente Simonsen: S-SF's påberåbte sig med sine valgløfter urealistiske muligheder. Uligheden er jo formindsket. Den nye skatteminister vil forøge uligheden, så man ikke bare kan modtage kontanthjælp i stedet for at arbejde. Helle Thornings mand bibeholdt sin skattepligt til Danmark og burde betale skat af sin indkomst. Og når han slipper for det, burde Helle Thorning Schmidt i hvert fald tilbagebetale de 156.000 kr., hun opnåede på hans personfradrag. Og hun burde også tilbagebetale 479.000 kroner, hun har modtaget i EU. Ole Sohn har ikke redegjort for de 5 mio. kr., han modtog fra Sovjetunionen som kommunistleder. Derfor har de ikke krav på en fair presse, og med deres tvære og løgnagtige oppositionspolitik ej heller samarbejde fra VKOL. Og slet ikke når de Radikale igen sammen med Enhedslisten vil føre en indvandrerpolitik, der indtil nu har kostet en halv billion kroner og i år 16 mia. kroner (Ifølge Nationalbanken 30 mia. kr. årligt).