Nye salmer i Metodistkirken Strandby

Forfatter og præst, Søren Peter Grarup, er gæst i Strandby Metodistkirke onsdag og torsdag aften. Søren Grarup er inviteret til at give sit bud på salmernes og sangenes betydning i Danmark. Det bliver to aftener med mange smagsprøver på nye og gamle salmer. Søren Grarup er en af de danske præster, der har skrevet mange salmer, først og fremmest til brug i de kirker, han har betjent. Det er også blevet til nogle udgivelser, blandt andet en egen salme- og sangbog, som lige er udkommet i sit andet oplag. I Kirkeministeriet arbejdes der med færdiggørelsen af en ny salmebog, som skal trykkes om få år. I Metodistkirken er en salmebogskommission snart færdig med redigeringen af en ny salmebog, som ventes klar til anvendelse næste år. Strandby Metodistkirke lever med i afprøvelsen af nye salmer og sange. Derfor er der en stadig samtale om, hvad en salme skal indeholde, for at være god? Hvilke sange kan man synge i kirken? Skal en salme eller et digt være en prædiken? Eller kan en salme også udtrykke almindelige menneskelige behov og længsler? Søren Peter Grarup vil tage fat på disse spørgsmål til oplysning og udfordring. Onsdag aften skal kirkens Taizé-kor synge. Torsdag aften indgår Gospelkoret Chosen i programmet.