Nye serviceassistenter

Serviceassistenter Hjørring

Serviceassistenter Hjørring

Tove Andersen, Mina Avdic, Anna Johanne Brobak, Lisbeth Carlsen, Kristina Hillingsæther Dolmer, Gitte Bang Fynbo, Jette Vinther Hansen, Bente Jensen, Kira Jensen, Mette Mikkelsen, Thi Nguyen, Dorthe Marie Danielsen Pedersen, Jeanette Pedersen, Farzane Poorkhamiri, Heidi Margaretha Krogsgaard Ravn, Lene Vinther Rødkjær, Gitte Munk Simonsen, Ida Sudergaard og Hanne Sørensen.