EMNER

Nye signaler fra USA?

I sidste uge leverede ECB varen, da de forhøjede renten med 0,25 procentpoint til 3,50 procent. Samtidig fastholdt den europæiske centralbank presset på de korte renter ved at fremhæve det underliggende inflationspres der p.t. er til stede i den europæiske økonomi. Den danske Nationalbank fulgte efter og forhøjede den ledende rente til 3,75 pct. Denne udvikling var dog stort set indregnet i kurserne på korte obligationer og vil derfor ikke påvirke renten nævneværdigt på de flexlån der p.t. refinansieres. Den endelige fastlæggelse sker i denne uge og tyder fortsat på, at snitrenten kommer ud omkring 4,05 pct. eller et niveau omkring 1,15 pct. point over niveauet sidste år. Det svarer til en ekstra renteudgift på brutto 11.500 kr. pr. mio. pr. år. På aktiemarkedet er vi forbi regnskabssæsonen og impulserne kommer enten fra de underliggende signaler fra økonomierne eller fra selskabsspecifikke nyheder. På den konto kom der ikke mange nye ting i den forgangne uge, og aktiemarkederne globalt endte ugen en spids højere end hvor de startede. Fokus på kort rente Denne uge kan byde på lidt flere udsving, idet der kommer vigtige nøgletal ud af den amerikanske økonomi. Kombineret med et rentemøde i den amerikanske centralbank kan det give anledning til revurderinger af den underliggende prisfastsættelse på aktiemarkedet – primært i USA, men som altid vil det delvist smitte af på resten af verden. Denne uge vil fortsat være med fokus på de korte renter og byder på hele fire rentemøder i hhv. USA, Schweiz, Sverige og Norge. I USA forventer vi, at centralbanken fastholder renten på 5,25 procent, mens vi forventer renteforhøjelser fra de tre øvrige. For alle centralbankerne gælder dog, at det er stort set hvad hele markedet forventer, og overraskelser vil være isoleret til enten det efterfølgende pressemøde/pressemeddelelse eller hvis en af centralbankerne i Schweiz, Sverige eller Norge skulle ændre renten med mere eller mindre end de 0,25 procentpoint der forventes. På den økonomiske front byder ugen på en række nøgletal der dog næppe kan overskygge betydningen af rentemødet i specielt USA. Markedet vil som sagt være meget fokuseret på den efterfølgende pressemeddelelse fra den amerikanske centralbank hvor en opblødning af retorikken bestemt ikke kan udelukkes. Det vil i første omgang betyde lavere amerikanske renter. Et økonomisk nøgletal vil der dog blive holdt ekstra øje med, og det er inflationstal ud af USA fredag. Inflationen er stabiliseret igennem de seneste måneder, og bekræftes det billede vil forventningen om, at den næste rentebevægelse bliver nedad blive bekræftet. I Europa offentliggøres også inflationstal, som dog i store træk kendes fra det såkaldt ”flash-estimat” der er offentliggjort for lidt over en uge siden. Hertil kommer industriproduktion der forventes at vise vækst på omkring fire procent – marginalt under niveauet fra sommeren, men fortsat på det højeste niveau i seks år.