Hallund

Nye skal i centerråd

@$:BRØNDERSLEV:Der skal vælges fire til centerrådet i Aktivitetscentret Grønningen i Brønderslev, når der på fredag er centerrådsvalg. Der mangler en kandidat, for at centerrådet kan blive fuldtalligt. Der er tre kandidater til de fire pladser, der er ledige. Verner Jensen, Hallund, der i to år har været medlem af centerrådet, stiller op igen.Det samme gør Karen Lis Jensen, Brønderslev, der også har to års erfaring fra centerrådet. Tredje kandidat er Lis Haugaard, Brønderslev, der i dag er suppleant til bestyrelsen, men er parat til at tage en tørn i centerrådet. Foruden Verner Jensen Karen Lis Jensen, der er medlemmer af det nuværende centerråd, er det Metha Pedersen og Gunild Mikkelsen, der ikke stiller op. Der er syv medlemmer i centerrådet, men de fire medlemmer er ikke på valg. - Centerrådet forestår blandt andet arbejdet med at dække borde til fredags-arrangementerne, rydde op og vaske op. Der er et aktivitetsudvalg, der er med til at lægge program for et år. Om mandagen er der også frivillige, nogle, der hjælper, men det er frivilligt. - Vi vil da gerne, at der er endnu en kandidat, der melder sig, siger formand Aksel Pedersen.Der skal også vælges fire suppleanter. Undertiden trækkes der også på suppleanerne. I fjor var der 76, der deltog i generalforsamlingen, og Aksel Pedersen håber på et lignende antal.