Aalborg

Nye skinner i Himmerland

Selv om der ikke her og nu er afsat penge, nævner finanslovsforslaget - også - en række projekter, som er på bedding, takket været tidligere indgåede forlig på Christiansborg. Det gælder eksempelvis en opgradering af jernbanen mellem Aalborg og Hobro, som skal sikre, at her kan køre hurtigere tog. Et beslutningsgrundlag for dette skal ligge klar i 2006, fremgår det. Samtidig nævner forslaget også - som en konsekvens af forliget om maritime uddannelser - helt lakonisk, at "Aalborg Maskinmesterskole ophører".