EMNER

Nye skinner kan forsinke ferien

Frem til 7. august skal der etableres nye spor mellem Fredericia og Lunderskov, og det vil give forsinkelser

AALBORG:Togrejsende fra Nordjylland må være indstillet på forsinkelser, hvis man i den kommende tid skal ned i det sydlige Jylland med DSB. Sådan er den aktuelle melding fra DSB, der i sagens natur også gør opmærksom på, at det naturligvis også gælder for sydfrakommende passagerer, der skal op nordpå. Regionschef for DSB i Nord- og Østjylland, Knud Erik Bendixen, Aalborg, oplyser til NORDJYSKE, at årsagen er sommerens forestående sporarbejder. - Det kan som sagt give forsinkelser, og jeg vil skyde på, at det kan være indenfor en ramme på et par minutter og helt op til måske en halv time, forklarer han. I den kommende weekend og frem til 7. august skal der etableres nye spor mellem Fredericia og Lunderskov, og det vil alt andet lige give forsinkelser på strækningen fra Fredericia og sydpå. Derimod vil anlægsarbejdet ikke berøre togrejsende fra Jylland til København. Knud Erik Bendixen siger videre, at der i perioder vil blive lukket for al togtrafik i begge retninger, og det får den konsekvens, at togpassagererne skal fragtes med bus fra Fredericia til Kolding. Regionschefen oplyser, at alle sporarbejder traditionelt ligger i sommerferieperioden. - Forklaringen er den enkle, at vi ønsker at genere eksempelvis pendlerne og vores øvrige faste kunder mindst muligt til "hverdag". Ifølge Knud Erik Bendixen har DSB i øvrigt den målsætning, at 90 procent af al togtrafik skal afvikles med maksimalt fem minutters forsinkelse. I den forgangne weekend lykkedes det således ikke for DSB at holde den målsætning på grund af et større sporarbejde, og det gik bl.a. ud over nordjyder, der sydfra var på vej hjem med tog. Man er ved at bygge en ny station ved Hedensted, og anlægsarbejdet med at sætte nye perron-kanter op betød, at der kun var ét spor åbent fredag, lørdag og søndag. Det betød forsinkelser på op til ét kvarter. På strækningen Odense-Frederikshavn nåede DSB i søndags kun en målsætningsprocent på 62,3, om lørdagen var den 83,1 og fredag 83,8. Regionschefen opfordrer helt generelt togrejsende til at holde sig orienteret om trafiksituationen og eventuelle forsinkelser ved at gå ind på hjemmesiden www.rejseplanen.dk.