Nye skole- distrikter er på vej

FREDERIKSHAVN:Ny skolestruktur handler blandt andet om at lukke skoler. Dermed skal der også laves nye skoledistrikter - især omkring Volstrup Skole, men også i Frederikshavn by. Kommunen har nedsat en politisk styregruppe, der har sendt et forslag til nye skoledistrikter i Volstrup-området til høring på de berørte skoler. Da der endnu ikke er truffet beslutning om nye skoledistrikter, er fristen for at lade sine børn indskrive i skole til det kommende skoleår udskudt. Indskrivningen vil sikkert først finde sted i slutningen af februar. Borgmester Erik Sørensen (S) er formand for ¿Tværfaglig politisk styregruppe vedr. helhedsplan Arena Nord og udmøntning af Frederikshavn Kommunes skolestruktur¿. Øvrige medlemmer er Birthe Marie Pilgaard (S), Bjarne Kvist (S), John Christensen (V), Mogens Brag (V) og Ole Rørbæk Jensen (T).