Nye skove rejser sig i Vendsyssel

Offentlig adgang er et krav, når private lodsejere får støtte til at plante nye træer

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skovrejsningskonsulent Jens Buhl Christensen med en håndfuld af de små træer, som med tiden skal blive til velvoksen skov i Vendsyssel.Foto: Bente Poder

Over 400.000 nye træer bliver plantet rundt omkring i Vendsyssel her i efterårsmåneder 2011 og i foråret 2012. Det er lodsejere fra Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommune som har søgt og fået offentlig støtte til skovrejsning. Træerne bliver plantet hos private og nogle steder tæt på lokale vandværker såsom Sønderskov Vandværk og Sindal Vandværk. Det fortæller skovrejsningskonsulent Jens Buhl Christensen fra HedeDanmark A/S, der er et selskab under Hedeselskabet. HedeDanmark A/S får de konkrete beplantningsopgaver. Man er netop blevet færdig med at plante cirka 18.000 træer hos en lodsejer i Kvissel på Mejlingvej. Og er nu i gang på Snævrevej i Hjørring Kommune, hvor der skal plantes 22.000 træer. - I vores skovrejsningsprojekter planter vi blandet løvskov såsom eg, bøg og lind og der kan også være tale om fuglekirsebær og buskarter i skovbryn, forklarer Jens Buhl Christensen. Plantning af skov er med til at sikre grundvandet, da der er indgået aftale om, at der ikke må sprøjtes og gødskes. - Derfor er det også fint, når vi planter skov tæt på vandværker, sådan som vi skal i gang med på Lillehedenvej, der er tæt på Sønderskov Vandværk i Hjørring Kommune, siger skovrejsningskonsulenten Mange steder bliver de nye skove på 5-6 hektar. Det er også tilfældet hos Poul Chr. Jørgensen, som HedeDanmark planter for. Den offentlige støtte kommer fra Naturstyrelsen og svinger mellem 20-35.000 kroner per hektar. Ejeren har desuden en egenbetaling til HedeDanmark for anlæg af skoven. Ejeren har pligt til at lade skoven være en fredsskov i al evighed, der skal være offentlig adgang og der er klare regler for, hvad der må ske i den nye skov. - Når skoven er 8-10 år kan man begynde at høste flis i skoven for første gang, siger Jens Buhl Christensen. I alt er der plantet og vil blive plantet omkring 110 hektar nye små skove rundt omkring i de tre kommuner.