Lokalpolitik

Nye spark til de folkevalgte

Tommy Thomsen deltager i kritikken af Frederikshavns byråd

SÆBY:Frederikshavn Byråds forlængelse af topdirektørers ansættelseskontrakter strider mod alle etiske samarbejdsrelationer. Sådan lyder reaktionen fra Tommy Thomsen, efter at Frederikshavn Byråd som tidligere omtalt har forlænget åremålsansættelserne for to direktører. - Jeg har siden starten på året haft fornøjelsen af at være medlem af strukturudvalget, som er et udvalg der består af politikere fra Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner. Udvalget har bl.a. til opgave at forberede den kommende storkommunes organisation, siger Tommy Thomsen og fortsætter: - Samarbejdet har hidtil fungeret i en åben og ærlig dialog. Personligt synes jeg vi har nået langt i betragtning af de mange komplekse opgaver der skal findes brugbare løsninger på. Derfor føles det som et slag i ansigtet, når jeg i NORDJYSKE kan læse, at Frederikshavn Byråd lader hånt om alle aftaler ved her og nu at forlænge åremålsansættelsen af to direktører, tilmed cirka to år før nuværende ansættelseskontrakt udløber. Tommy Thomsen mener, at Frederikshavn Byråd med indgåelse af de nye ansættelsesaftaler ikke kun har tilsidesat trufne beslutninger, men de har også i realiteten tilladt sig at disponere for et af den nye Storkommunes kompetenceområder helt frem til 2011. - Direktørerne er sikkert dygtige og kompetente på deres fagområde. Jeg vil give Erik Sørensen ret i at de i hvert fald er dygtige til at forhandle deres egen løn. En lønstigning på 7,6 procent plus tillæg for varetagelse af den fratrådte kommunaldirektørs opgaver er ikke dårligt. Da de færreste vil acceptere lønnedgang, må det formodes, at disse ekstraordinære høje lønniveauer har fået lov at fortsætte i de nye ansættelsesaftaler, siger Tommy Thomsen og tilføjer: - Når direktørerne har kontrakt til maj og juli 2007, kan man undre sig over, hvorfor begrundelsen for forlængelsen er at holde på dygtige direktører. Der er vel ingen, der søger og får nye stillinger, hvor tiltrædelsestidspunktet ligger flere år frem i tiden. Og hvis dette så skulle være tilfældet, kan ingen arbejdsgiver værre interesseret i at holde på en medarbejder, der hellere vil have job et andet sted. Tommy Thomsen siger, at han er sikker på, at Sæby og Skagen har gode direktører, der sagtens kan fylde topjobbne i den nye storkommune ud. - Kommende samarbejdspartnere burde i sager af vidtrækkende karakter have en form for vetoret. Det er ganske urimeligt at bede folk bruge tid og penge på at sætte sig sammen for at lægge planer for hvordan rammerne for, hvordan vores fælles fremtid skal formes, hvis en af parterne bare gennemfører, hvad de alene mener er bedst - for dem selv , siger Tommy Thomsen.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk