Rold

Nye stålmaster langs Roldvej

} ANLÆG: Nordjyllands Amts vejafdeling afslutter meget snart arbejdet med at anlægge cykelstier i begge sider af Roldvej på strækningen fra rundkørslen i Haverslev øst til Rold by. Vejen bliver på samme tid udvidet, og det har medført et pålæg fra amtet til Ladelund Gadelysforening om at rejse nye stålmaster samt flytte nogle af de eksisterende lysmaster. Arbejdet med de nye master er allerede i fuld gang , og udgifterne er indtil nu blevet betalt over kassekreditten. Dog har omfanget af arbejdet skabt behov for en udvidelse af kassekreditten. Det har fået bestyrelsen for gadelysforeningen til at søge om en kommunegaranti på beløbet, hvilket kommunalbestyrelsen nu har bevilget.