Vrensted

Nye stophaner gav problemer for vandværk

VRENSTED:Vrensted Vandværk har haft et godt år uden de store forstyrrelser i forsyningen, konstateredes det på generalforsamlingen for nylig. I årets løb er der blevet solgt én ny tilslutning og forbrugt godt 60.000 kubikmeter vand. Vandspildet er ganske lille - kun to procent. Der har til gengæld været store problemer med etablering af stophaner på Ingstrupvej, så bestyrelsen har besluttet at totalrenovere Ingstrupvej og Vrenstedvej, hvor der er problemer med en gammel jernrørs-hovedledning. Det kommer til at koste lidt over en halv million kr. Problemerne med Ingstrupvej sætter sine spor på årsregnskabet, der dog udviser et overskud på knap 27.000 kr. Valget til bestyrelsen medførste ingen ændringer, idet der var genvalg til Frede Sørensen og Elmer Christensen samt til begge suppleanter og revisorerne.