Lokalpolitik

Nye storgrunde i Gærum

GÆRUM:Frederikshavn Kommune er nu indstillet på at sætte skub i mulighederne for yderligere privat boligbyggeri i Gærum. Langs Vrangbækvej ejer kommunen knap 25.000 kvadratmeter, som kan anvendes til alt fra tæt-lav-bebyggelse til store parceller med plads til parklignende haver. - Vi er indstillet på at få disse grunde i spil, siger Ander Gram Mikkelsen, formand for plan- og miljøudvalget. Kommunen har udstykket tre grunde i området, men interessen for dem har mildest talt været pauver. Det hænger formentligt sammen med, at de mere interessante grunde befinder sig længere ind i området, hvor også flere private ejer jord. Kommunens 25.000 kvadratmeter udbydes nu til salg på stor-parcelvilkår, men der er åbnet en dør på klem for tæt-lavt byggeri mod at køberen så selv forestår den lokalplan, der i givet fald skal udarbejdes. Plan- og Miljøudvalget afventer nu færdiggørelsen af udbudsmaterialet .