Nye streger ligger fast -også efter et magtskifte

Det nye struktur-Danmarkskort vil ligge fast - også efter et magtskifte i dansk politik. Socialdemokratiet og de radikale ændrer ikke på de nye kommunegrænser, siger de to partier nu. Heller ikke opdelingen i fem regioner, vil der blive ændret på.

Det ligger nu fast, når snævre forhandlinger mellem de to regeringspartier og Dansk Folkeparti om strukturreformen genoptages i dag. Selv om embedsmænd i ministerierne på Slotsholmen i København arbejdede på højtryk i pinsen med at producere notater og baggrundspapirer til de fortsatte forhandlinger om en kommunalreform, nåede de ikke så langt, at regeringen kunne tage en forhandlingsrunde med sit støtteparti Dansk Folkeparti allerede 2.pinsedag. Der er stillet en lang række opklarende spørgsmål, og svarene er først klar, så de tre partier kan mødes i dag kl. 14 hos indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V), oplyser formanden for Folketingets kommunaludvalg, Poul Nødgaard. Regeringen opgav i sidste uge at få et bredt forlig om reformen, hvor Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre også var med. Nu fortsætter forhandlingerne med Dansk Folkeparti alene. De tre partier har lovet hinanden, at alle skal være enige, hvis kredsen på et senere tidspunkt udvides igen, og hvis der skal ændres i regeringens oprindelige udspil, som nedlægger amterne til fordel for fem regioner uden skatteudskrivning. - Vi har ikke noget imod, at S og R vender tilbage til forhandlingerne, men vi er ikke indstillet på at gå videre end det, regeringen har foreslået, nemlig at der skal være fem regioner med sygehusene og en række mindre koordinerende opgaver. Hvis vi tager flere ting over i regionerne, kommer de til forveksling til at ligne de gamle amter, og det er dem vi altid har kæmpet for at få afskaffet. Hvis regionerne får lov at udskrive skatter, kommer de til at ligne amterne. Det er et spørgsmål, vi på ingen måde kan give køb på, siger Poul Nødgaard. Dansk Folkeparti har stillet en række opklarende spørgsmål om de svageste sociale klienter og om handicapområdet, som ifølge udspillet skal flyttes fra amterne. Partiet er indstillet på at gennemføre et forslag fra invalideorganisationerne om at indføre et handicapråd i hver kommune og en statslig appelinstans, der skal afgøre klager over kommunale afgørelser i sociale sager. - Det centrale og overordnede for os er et enstrenget system, så stort set alle de opgaver, en borger har, får han løst i sin opholdskommune. Det pingpongspil, der hidtil har været mellem amter og kommuner, om hvem der skulle løse de sociale opgaver, hører fuldstændig op ved, at kommunen overtager det fulde ansvar, siger Poul Nødgaard. De fortsatte forhandlinger om strukturreformen falder sammen med Folketingets travleste uge, inden tinget grundlovsdag går på sommerferie. Derfor regner Poul Nødgaard med, at strukturreformen først kommer på plads efter grundlovsdag. /ritzau/