Nye streger på landkortet i Det nye Aalborg

I fremtiden bliver der sandsynligvis syv ens distrikter på ældre- og socialområdet, de nuværende 50 skoledistrikter bevares

I forslaget, som politikerne skal kigge på, lægges der op til, at de nuværende 50 skoledistrikter i de fire kommuner ikke ændres. Det er formanden for Aalborg Lærerforeningen, Bjarne Krogh, godt tilfreds med.  arkivfoto: jens morten

I forslaget, som politikerne skal kigge på, lægges der op til, at de nuværende 50 skoledistrikter i de fire kommuner ikke ændres. Det er formanden for Aalborg Lærerforeningen, Bjarne Krogh, godt tilfreds med. arkivfoto: jens morten

AALBORG:Det nye Aalborg med Nibe, Hals og Sejlflod på holdet lurer lige om hjørnet. På mandag skal forretningsudvalget se på et forslag om den fremtidige distriktsinddeling. Hvis politikerne siger god for forslaget betydet det, at der i fremtiden vil være syv ens områder på henholdsvis ældre- og handicapområdet, og social- og sundhedsområdet. der i fremtiden kommer til at hedde familie- og beskæftigelses. I dag er der fem distrikter på ældreområdet i Aalborg plus Nibe, Hals og Sejlflod, men direktør for ældre- handicapforvaltningen i Aalborg, Niels Tikjøb Olsen, der også bliver direktør for området i fremtiden, mener ikke, at den nye distriktsinddeling kommer til at betyde det store for medarbejderne på området, der ikke skal pakke flyttekasserne. - Det er der som udgangspunkt ikke, opgaverne skal stadig løses, siger Niels Tikjøb Olsen, der peger på, at langt de fleste ansatte er ude på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Heller ikke for de ældre vil ifølge direktøren komme til at mærke den store ændring. - På kort sigt tror jeg det ikke, det karakteristiske for os er, at vi tager ud i folks hjem. Niels TikjøbOlsen mener kun, at det bliver lidt dyrere med syv end fem distrikter. - Så er det i hvert fald marginalt, og ledelse er nødvendigt, hvis man skal fastholde de gode medarbejdere. Sammenlægningsældrerådet havde gerne set, at der kun blev oprettet fem distrikter på ældreområdet, hvilket de har tilkendegivet overfor politikerne. Sammenlægningsældrerådet mener nemlig, at det er billigere med færre distrikter. - Administrationsudgifterne bliver større ved at have syv distrikter, siger formanden for sammenlægningsældrerådet, Niels Ove Christensen, der har skrevet et brev til politikerne for at få dem til at lave færre distrikter. Socialområdet På socialområdet er der i Aalborg seks distrikter på social- og sundhedsområdet samt Nibe, Hals og Sejlflod Preben Buchholt er direktør for social- og sundhedsforvaltningen i Aalborg, og bliver det også i den nye kommune.Han mener ikke, at medarbejderne kommer til at mærke meget til ændringerne. - Det betyder som udgangspunkt, at folk skal blive, hvor de er i dag, vi prøver at minimere at rykke rundt med folk, for man rykker ud til opgaven, siger Preben Buchholt. Preben Bucholt ser fordele i manøvren, for kontorerne bliver større og bedre bemandet, og det vil sige, at man ikke længere vil være så følsom overfor sygdom. Skoledistrikter I forslaget, som politikerne skal kigge på, lægges der op til, at de nuværende 50 skoledistrikter i de fire kommuner ikke ændres. Formanden for Aalborg Lærerforeningen, Bjarne Krogh, er godt tilfreds med, at der ikke lægges op til, at der pilles ved skoledistrikterne. - Jeg synes, de nuværende fungerer godt nok, det har jeg ikke de store problemer med, siger Bjarne Krogh