Nye sundere æblesorter

Skurv har været en plage i mange æblesorter, så nu erstattes de mest plagede af nyere sorter
Foto: Grøn Kommunikation

Skurv har været en plage i mange æblesorter, så nu erstattes de mest plagede af nyere sorter Foto: Grøn Kommunikation

Æbler angribes især af svampesygdommen skurv. Svampen sætter sig som en mørk eller sort belægning på frugter og blade. Nogle sorter kan næsten gå helt til ved angreb, hvorved udbyttet bliver minimalt, medens andre sorter ikke, eller næsten ikke angribes af denne svamp. I de senere år har bekæmpelse af sygdomme i nogle af havens æblesorter været et stort problem blandt andet fordi mange haveejere er ophørt med at bruge kemi i haven, og fordi det er svært at købe effektive midler. Derfor har producentforeningen "Frugt- og Prydtræklubben" besluttet, at sorter, der let angribes, udgår af produktionen og handlen. De sorter, der kraftigt og næsten hvert år angribes af denne svamp, er hos spiseæblerne Golden Delicious, Mutsu' samt Jonagold og hos paradisæblerne John Downie. Som erstatning for de nævnte spisesorter anbefaler klubben nu nogle af de nyere sunde sorter, bl.a. Aroma, Discovery og Prima. De nye sorter er mere røde i farven og modningstidspunktet ligger tidligere. Udover et større æbleudbytte vil en ny sund sort sprede meget større æstetisk glæde. Som erstatning for John Downie anbefales sorterne Gorgeus og Dolgo. De har begge grønt løv og giver mange frugter, der er på størrelse med John Downie's, måske lidt mere røde. Begge sorter er velegnede til syltning og fremstilling af gelé. lalu