Nye takster på lodsning kvæler Limfjords-havne

Torsdag stiger taksterne på lodsning i Limfjorden med op til 250 procent.

Fra og med i morgen bliver det op til 250 procent dyrere at sejle gods til havne i Limfjorden.

Fra og med i morgen bliver det op til 250 procent dyrere at sejle gods til havne i Limfjorden.

LIMFJORDEN:En så voldsom prisstigning vil ikke alene ramme havnene i navnlig den vestlige del af fjorden hårdt. Den vil også betyde, at godstrafik flytter fra skibe til lastbiler med deraf følgende større CO2-udledning og trafik på vejene. Advarslen kommer fra brancheforeningen Danske Havne, der nu opfordrer Folketinget til at gribe ind over for de nye takster. - Lodsvæsenet hører under forsvarsminister Søren Gade, og han har valgt at lade taksterne for mindre skibe til mindre havne stige voldsomt. Det betyder mere end en fordobling af priserne i Limfjorden. Det er ikke holdbart, siger Uffe Steiner Jensen, formand for Danske Havne. Dermed lægger brancheforeningen sig på linje med den kritik, som Aalborg Havns direktør Claus Holstein har fremsat. Cluas Holstein har blandt andet peget på, at de nye regler stiller Aalborg Havn endnu ringere i konkurrencen med eksempelvis Århus Havn. Danske Havne opfordrer til, at der sker en generel politisk stillingtagen til hele lodsvæsenet. - Vi er lovet en evaluering af lodsordningen, og den må gennemføres hurtigst muligt, siger Uffe Steiner Jensen.