Nye tal forstærker sparekrav

Historien gentager sig: merudgifter for yderligere 10 mio. kr. allerede i år

FREDERIKSHAVN:Tendensen fortsætter: Underskuddet i kommunens økonomi vokser dag for dag. Nye tal viser, at der allerede i år er behov for godt 10 mio. kr. ekstra til at dække uforudsete merudgifter. Denne gang er det hverken en regne- eller tastefejl, men øgede udgifter til sygedagpenge og andre overførselsindkomster, regulering af renter, konteringsfejl samt regulering af forskellige lovbundne udgifter, der ændrer forudsætningerne. De seneste beregninger viser store underskud på driften de kommende år og et kraftigt pres på kassebeholdningen, der i 2007 vil være minus 5 mio. kr. Medmindre byrådet griber ind. Besparelser forude - Det er selvfølgelig uholdbart og i en situation med skattestop er mulighederne for nye indtægter begrænsede. Derfor må vi gribe ind, siger borgmester Erik Sørensen (S). Hans udspil til budgetforhandlingerne er besparelser for 15 mio. kr. og politikerne kigger nu dybt i årets sparekatalog. Her har de enkelte fagudvalg opstillet sparemuligheder for tilsammen ca. 26 mio. kr. fordelt i blokke som henholdsvis 1., 2. og 3. prioritet. 1. prioritet, de mest spiselige besparelser, udgør tilsammen ca. 8,5 mio. kr., og tager man 2. prioritet med, løber det op i ca. 17 mio. kr., altså tæt på det beløb, borgmesteren sigter imod. - Det kommer sikkert også andre og mere kreative forslag på bordet og hvis vi skal øge serviceniveauet på for eksempel ældreområdet, skal vi altså finde endnu flere penge andre steder, siger Erik Sørensen. - Vi har brugt mange penge på området de senere år, for eksempel til nye boliger til de ældre, og pengemæssigt er serviceniveauet fornuftigt. Spørgsmålet er om vi er fleksible nok i forhold til de enkelte bruger, om systemet er skruet ordentligt sammen og hjemmehjælperne har de rette frihedsgrader. Fagudvalgene har peget på problemområder for 23,6 mio. kr. Ikke godt nok De svingende meldinger fra økonomisk forvaltning har ikke bare tæret hårdt på kommunekassen med også på borgmesterens troværdighed og tålmod. - Kvaliteten har ikke været i orden i år. Jeg skal have fast grund under fødderne, når jeg udtaler mig, så vi ikke fører politiske drøftelser ud fra forkerte tal. Derfor har jeg bedt direktionen sikre, at vi fremover har de rigtige folk på de rigtige pladser. Det her er ikke godt nok, siger Erik Sørensen. Budgettet er til 1. behandling i byrådet den 15. september.