Nye tider for de syge

EMNER 22. september 2002 08:00

HALS: Byrådet sagde på denne uges septembermøde principielt ja til, at man fra kommunens side godt kan gå ind og betale for en sygdomsbehandling i det private sygehusvæsen, hvis de normale tidsfrister i det offentlige sygehusvæsen er udløbet, og de forskellige muligheder samme sted er udtømte. Der var tidligere i sagsforløbet optræk til en ideologisk duel om spørgsmålet med V og K på den ene side som ja-sigere samt S på den anden som nej-sigere, men der er sidenhen sket en politisk forbrødring, fordi der formentlig bliver tale om meget få sager, og fordi hver enkelt sag skal til behandling i socialudvalget, inden der siges endeligt ja eller nej til at bruge det private behandlingssystem. Borgmester Bent Sørensen (S) vurderede den langvarige sagsbehandling til at være gået over gevind - ikke mindst set i lyset, at det som udgangspunkt er amtet, der skal betale for den nævnte sygdomsbehandling. Her har amtet overenskomster med 53 alternative hehandlingssteder - deriblandt i udlandet - og det vil altså kun være, hvis disse 53 alternative steder ikke kan hjælpe den syge, at Hals Kommune kommer ind i billedet med en mulig betaling for en sygdomsbehandling. - Og hvis dette 54. sted viser sig at være et ordentligt sted, så vil jeg egentlig som udgangspunkt foreslå, at vi ringer til amtet og opfordrer dem til at få lavet en overenskomst med dette sted, bemærkede Bent Sørensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...