Gandrup

Nye tider for hjemmesygeplejen

Sygeplejebase i Ulsted nedlægges

HALS:Et flertal i socialudvalget har besluttet, at der i fremtiden kun skal være to såkaldte sygeplejebaser i Hals Kommune. Det betyder, at sygeplejebasen i Ulsted nedlægges, og at sygeplejerskerne derfra flyttes til de to tilbageværende baser på ældrecentrene Hassinghave i V. Hassing i Område Vest og Fjordparken i Hals i Område Øst. - Vi udnytter ressourcerne bedre ved kun at have to baser, og ændringen betyder groft sagt, at alle nu kommer til at løbe lige stærkt - hvilket ikke altid er tilfældet i øjeblikket, siger formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V). Ulsteds Svenne Weinreich (S) har som den eneste i socialudvalget sagt nej til at nedlægge Ulsted-basen på Ulstedparken, og det overrasker ikke Ane-Marie Viegh Jørgensen. - Jeg kan godt forstå, at de i Ulsted gerne vil beholde deres base, men det gælder om at udnytte de kommunale ressourcer bedst muligt, og så skal man også huske på, at der for eksempel ikke er nogle baser i hverken Gandrup eller Hou, siger hun - og tilføjer: - At vi nedlægger basen i Ulsted vil ikke få nogen betydning for borgerne i byen. De vil fortsat få den service, de hidtil har fået. Den eneste forskel er nu, at sygeplejerskerne kommer kørende udefra, og jeg mener derfor også, at det kun er spørgsmålet om den psykologiske effekt, der gør, at man gerne vil beholde basen i Ulsted.