Nye tider for læseundervisningen

Nyt system holder styr på elevernes færdigheder

HJØRRING:Lus er ikke længere noget, der kun findes i hovedbunden på skoleeleverne. LUSstår nemlig også for Læse-undersøgelses-skema, som i det kommende skoleår vil betyde nye tider for læse og skriveundervisningen på Hjørrings skoler. I år indfører halvdelen af kommunens skoler systemet, og næste år følger resten efter. LUS, der er udviklet i Sverige, deler elevens læseudvikling op i 22 trin. Læreren kan dermed igennem de daglige iagtagelser i klassen placere hver enkelt elev på et bestemt udviklingstrin. - Dermed bliver det tydeligt, hvor stor spredning der er i læsefærdighederne, og undervisningen kan løbende tilrettelægges lige på det niveau, hvor eleverne befinder sig, fortæller kommunens læsekonsulent, Henrik Krohn. Systemet kan bruges helt fra børnehaveklassen, hvor et af de første trin f.eks er at kunne skrive sit eget navn og enkelte simple lydrette ord. I den anden ende af skalaen, for de ældste klasser, handler det f.eks. om evnen til at kunne skrive kreativt og fordybe sig i vanskelige tekster. Skoleåret afsluttes med en klassekonference, som skal give et overblik over, hvor eleverne befinder sig , og hvor store forskelle der er på deres færdigheder. Dermed kan der sættes ekstra ressourcer ind hos de elever, der har det svært med at læse og skrive. - De elever, der udvikler sig langsomt bliver mere synlige, men også de meget dygtige elever bliver mere synlige, siger Henrik Krohn. I år bliver det skolerne -Bagterp, Holmegård, Lundergård, Skallerup og Bjergby, der tager det nye system i brug. Lærerne skal i løbet af august måned på kursus i at bruge systemet i undervisningen.