Lokalpolitik

Nye tider for Region Aalborg Samarbejdet

Tvivl om det fremtidige turistfremmearbejde bringer Udviklingsrådet på banen

DRONNINGLUND:Hvordan skal det fremtidige tu-ristfremmearbejde håndteres i Nordjyllands Amt? Det er det grundlæggende spørgsmål, der stilles i forbindelse med en henvendelse, som Udviklingsrådet i Dronninglund Kommune nu har sendt til Region Aalborg Samarbejdet, som Dronninglund Kommune sammen med 11 andre kommuner er en del af. Udviklingsrådet er i den forbindelse fuldt ud indstillet på at arbejde videre med det igennem en årrække fasttømrede Region Aalborg Samarbejde på erhvervsområdet, men rådet er til gengæld ikke helt så overbevist om, at Region Aalborg Samarbejdet er det eneste, der duer, når det gælder det fremtidige turistfremmearbejde. Her er der ellers i Region Aalborg Samarbejdet arbejdet med planer om at udvide det hidtige erhvervssamarbejde til også at omfatte det fremtidige kultur- og turistfremmesamarbejde. Sker det, vil det for Dronninglund Kommune betyde, at der i 2006 skal skydes ekstra kroner pr. borger i kommunen ind i det udvidede samarbejde - et beløb, der derefter i 2007 hæves til 12 kr. pr. borger i kommunen. Udviklingsrådet er imidlertid - som nævnt - i tvivl om, hvorvidt det nu er det rigtige at gøre at skyde ekstra kommunale kroner i det udvidede Region Aalborg Samarbejde, eller om der måske skulle tænkes i andre baner fra kommunens side. Det hænger også sammen med, at kommunens kommende fusionspartnere i Brønderslev p.t. deltager i erhvervssamarbejdet Vendsyssel Udviklingsråd og i turistsamarbejdet Toppen af Danmark. Udviklingsrådet har derfor nu spurgt Region Aalborg Samarbejdet, om det kunne være en mulighed for dette samarbejde at lade erhvervssamarbejdet gå mod syd, mens turistsamarbejdet går mod nord - eller om Region Aalborg Samarbejdet alternativt kunne arbejde på at få samlet hele Nordjylland i én turistregion. Sidstnævnte er formanden for Udviklingsrådet, borg-mester Mikael Klitgaard (V), personligt tilhænger af. - Turister heroppe tager jo ikke til Region Aalborg eller Toppen af Danmark. De tager til Nordjylland, og det ville være godt, hvis vi i Dronninglund og Brønderslev kommuner kunne være katalysatoren, der fik det hele samlet i én turistregion, siger han.