Hals

Nye tider for SiD Dronninglund

Selvstændigheden på lokalkontor ryger, hvis SiD og KAD som planlagt finder sammen

DRONNINGLUND:SiD Dronninglund er hastigt på vej mod nye tider. Det sker som led i planerne om at lade specialarbejderforbundet fusionere med Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) ved indgangen til 2005. Her arbejdes der i SiD Dronninglund p.t. ihærdigt på at komme med på fusions-bølgen, der i Nordjylland vil føre til, at de nuværende fire KAD- og 32 SiD-afdelinger smelter sammen i otte nye og store fællesafdelinger. I den forbindelse har SiD Dronninglund rettet blikket imod et samarbejde med Stor-Aalborg, Støvring og Skørping-Kongerslev . En fusion med dem vil medføre en meget stor afdeling med over 16.000 medlemmer, og det er her tanken, at lokalkontorerne i Dronninglund, Hals, Støvring og Skørping-Kongerslev skal bevares for fortsat at kunne servicere de medlemmer, der ikke er bosiddende i Stor-Aalborg. - Det her er noget, der har taget fart i efteråret, og der er tale om lidt af en revolution i forhold til SiD, siger formanden for SiD Dronninglund, Benny Karlsen, der peger på fagforbundenes faldende medlemstal som hovedårsagen til, at der nu tænkes i fusioner og stordrifts-fordele. Samtidig spiller det også afgørende ind, at hovedbestyrelserne i de to fagforbund har meldt ud, at lokalkontorer kun kan få lov til at bestå, hvis de har en medlemsskare på mindst 2500. Det er mere end det dobbelte af, hvad der p.t. er af medlemmer i SiD Dronninglund. Forud for fusionen skal der i SiD-regi holdes en ekstraordinær kongres i for-året 2004, og derefter sendes fusions-forslaget inden sommerferien ud i en urafstemning blandt medlemmerne. Hvis medlemmerne på dét tidspunkt forkaster fusions-projektet, tror Benny Karlsen ikke, at det vil føre til et farvel til de lokale SiD-kontorer. Men selv om det måske kunne tænkes at få mange til at sige nej til fusionen, så opfordrer den lokale SiD-formand alligevel sine medlemmer til at stemme ja. - Jeg tror, at det er det mest fornuftige at gøre på nuværende tidspunkt, siger han. Opfordringen fra Benny Karlsen kommer i øvrigt på trods af, at han med fusionen står foran et farvel til det nyindtagede hverv som lokalformand for SiD. - Jeg svæver et eller andet ukendt sted i alt det her, men det har jeg valgt ikke at tænke på. Men kendsgerningen er, at der i dag er omkring 11 lokalformænd, og der vil i fremtiden ikke være brug for dem alle. Der bliver dog masser at lave, så jeg er ikke bange for at skulle blive arbejdsløs, siger Benny Karlsen, der samtidig påpeger, at den forestående fusion vil resultere i rationaliseringer rundt omkring på lokalkontorerne. Han understreger dog i den forbindelse, at personalereduktionen og -rokaderne vil kunne gennemføres ved naturlig afgang og i tæt samspil med de berørte. - Jeg oplever i forbindelse med det her arbejde et positivt engagement og en tro på, at vi er i gang med at gøre det rigtige, fortsætter Benny Karlsen, der imidlertid i samme åndedrag erkender, at SiD Dronninglund mister selvstændigheden ved fusionen. Det sker, når SiD’s lokale bestyrelse bliver ophævet til fordel for en ny fællesbestyrelse i den nyfusionerede storafdeling, der endnu ikke har fået et nyt navn.