Nye tider for skolebuskørsel

Nye regler skal sikre ens regler for alle kommunens skoleelever

HALS:Umiddelbart lyder skolebuskørsel måske ikke som det mest komplicerede i verden, men så let er det faktisk heller ikke at få til at gå op. Det ved de en del om på rådhuset, hvor der har været arbejdet på en omlægning af skolebuskørslen siden efteråret. Formålet har været at sørge for, at der nu kommer til at gælde de samme regler overalt i kommunen. At det så ender med, at kommunen kommer til at spare penge er mere en uventet ekstra sidegevinst. I dag er der nemlig forskel på, hvor god busservicen har været i forskellige områder af kommunen. - Vi skal sørge for, at alle får den samme service. Det er vi faktisk forpligtiget til i forhold til loven, siger Sørn Nordhald, formand for kulturudvalget. Han er godt tilfreds med den model, som kulturudvalget blev præsenteret for. Den vil sikre bedre skolebusforbindelse for flertallet og samtidig vil den være billigere for kommunen. Men for en lille gruppe elever kommer de nye regler til at betyde, at de - og måske især deres forældre - selv skal betale for deres buskort. De nye regler betyder at der kommunen forpligtiger sig til at tilbyde og betale transport for alle elever i børnehaveklassen og op til og med 3. klasse, der har mere end 2.5 km til skolen. For eleverne i 4. til 6. klasse skal de have mindst 6 km til skolen før de får buskortet betalt, mens de største skolebørn skal op over syv kilometet. I den nye plan er det også bestemt, at ventetiden for børnene før busankomst eller busafgang højest må være på en halv time. Turen til og fra skolen må ikke tage mere end 45 minutter per vej. Reglerne er lavet, så de uden problemer kan fastholdes når Hals træder ind i Aalborg kommune. Når kommunen kommer til at spare penge på ændringen skyldes det, at flere børn nu kan transporteres med bus fremfor med de meget dyrere taxier. Planen er lavet sammen med NT og den kommer til at betyde ændringer i rute og tider for lokalrute 660.Også skolernes ringetider er blevet ændret, for at få helheden til at gå op. Inden regler og køreplan træder i kraft skal de dog godkendes både i byrådet i Hals samt i NTs bestyrelse.