Socialforsorg

Nye tider for svage kontanthjælpsmodtagere

Udvalg fastholder indsats, selvom staten nedlægger En ny chance, men rådmanden vurderer, at nye regler for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 er for stramme

Den svageste gruppe kontanthjælpsmodtagere over 30 år i matchgruppe 4 og 5, der har problemer udover ledighed skal fremover aktiveres i højere grad. Fra 1. juli er der nemlig ret og pligt til at deltage i gentagne tilbud for alle kontanthjælpsmodtagere, hver gang personen har modtaget passiv kontanthjælp i seks måneder. Det får beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S) til at ryste på hovedet, fordi hun mener, at den nye lov om gentagne aktiveringstilbud rammer nogle kontanthjælpsmodtagere, der har så ringe erhvervsevne, at der ikke er noget perspektiv i at sende dem ud i aktivering. - Jeg synes, at lovgivningen er for stram, der er nogen, der kommer i klemme der, siger Mai-Britt Iversen, der understreger, at det er hendes personlige mening. I stedet mener rådmanden, at reglerne burdes laves om, så den nedre grænse for fleksjob er i overensstemmelse med arbejdsevnen. Det vil eksempelvis sige, at en arbejdsgiver ikke skal betale for en person i et 13 timers fleksjob, hvis personen kun har en arbejdsevne på syv timer om ugen. Det statslige tilskud til kampagnen "En ny chance til alle", der har forsøgt at få endnu flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde, slutter 30. juni i år. Det betyder, at kommunen ikke får så mange penge fra staten til indsatsen til eksempelvis rådgiverressourcer, men på det seneste møde i beskæftigelsesudvalget besluttede udvalget, at kapaciteten i Projektafsnittet skal fastholdes i 2008 og 2009, ligesom kommunens politik om straks- og uafbrudt aktivering fastholdes. - Vi kan konstatere, at vi har fået mange i gang, som vi ikke troede, at vi kunne få i gang, derfor er det vigtigt, at vi fastholder indsatsen, siger Mai-Britt Iversen (S).