Nye tider for viceinspektører?

Byråd skal have en principiel drøftelse om fremtiden

DRONNINGLUND:Skal Dronninglund Kommune have mulighed for at rokere med viceinspektørerne på de mindste skoler - og skal disse skoler kunne klare sig uden en sådan? Det er et par af de spørgsmål, der på tirsdag skal drøftes, når byrådet samles til årets majmøde. Spørgsmålet om viceinspektørerne er opstået, fordi der mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centraorganisation er indgået en ny aftale om, at der i fremtiden kun skal være viceinspektører på skoler med mindst 14 fuldtidsansatte medarbejdere. Grænsen lå tidligere ved 12. I Dronninglund Kommune er der to skoler med mindre end 14 fuldtidsansatte - i Agersted og Flauenskjold - og økonomiudvalget har i den forgangne uge set nærmere på, om de nuværende viceinspektører på disse to skoler i fremtiden skal kunne overflyttes, hvis der opstår ledige viceinspektørstillinger på kommunens andre fire folkeskoler. Her blev det besluttet at sende sagen til principiel drøftelse i byrådet, og hvis der i byrådet siges principielt nej til at have viceinspektører på de små skoler, skal der senere tages politisk stilling til, om der så også kan blive tale om de nævnte overførsler. Borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V) slår i forbindelse med den forestående debat fast, at der ved en eventuel ændring af viceinspektør-forholdene på de små skoler ikke røres ved den tid, der er tildelt den enkelte skole. - Det er kun stillingsbetegnelsen, der ændres, tilføjer han - og fortsætter: - Jeg går personligt ind for, at der også på skolerne arbejdes med en så strømlinet ledelse som muligt. Det er dét, vi har gjort på kommunekontoret, og jeg ser gerne, at vi bruger pengene mere direkte på borgerne, hvilket i dette tilfælde vil sige eleverne. Mikael Klitgaard bemærker videre, at nogle i debatten sikkert vil pege på, at man fra kommunal side er ved at lægge et større ansvar ud til institutionerne - via den nyindførte mål- og kontraktstyring - men det ændrer ikke på hans grundlæggende opfattelse af, hvordan de daglige driftsopgaver bedst gribes an. - Det er min holdning, at man opererer bedst med en skarp ledelse og så folk på gulvet - nøjagtig ligesom vi gør på rådhuset, slutter han.