Nye tider på Aalborg Kaserner

Nye garagehaller skal rumme 500 moderne køretøjer

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Man­ge lo­ka­ler er for ti­den ved at bli­ve re­no­ve­ret på Aal­borg Ka­ser­ner. Her er en ny re­cep­tion og mod­ta­gel­se un­der op­fø­rel­se.

AALBORG:Der hamres og bankes, fældes halve skove, rives ned og bygges op. Aalborg Kaserner har vokseværk, og det mærkes. På den gamle Nørre Uttrup øvelsesplads er en halv fredsskov blevet fældet til fordel for 10 store garagehaller, der skal stå færdige hen på sommeren. 800 mand Danmark er ved at udskifte sin store mobiliseringshær med mindre ekspeditionsstyrker, og det sætter sig sine spor. Ikke mindst på Aalborg Kaserner, der på grund af forsvarsforliget 2005-2009 er ved at opbygge en ny logistikbataljon på cirka 800 mand. Den skal kunne sendes ud i verden, hvor politikerne på Christiansborg finder det for godt. Og den kan ikke nøjes med gamle dages militærlastbiler. Samlet set udvides vognparken på Aalborg Kaserner i disse år fra 500 til omkring 900 køretøjer. Dyre specialkøretøjer, der skal stå tørt og godt i de haller, der er ved at blive bygget. Anderledes hær - Vi er jo gået fra at være en stor mobiliseringshær, der var klar til at rykke ud med meget store styrker, til at være en meget mindre, mere professionaliseret hær, der skal bruge højtuddannede og godt udrustede soldater, forklarer garnisonskommandant Christian Mollerup Schmidt. Med den nye logistikbataljon følger moderne materiel. Ifølge garnisonskommandanten er der tale om ægte militære lastbiler for første gang i danmarkshistorien. - Nogen vil nok sige, at det har vi haft før. Fine grønne lastbiler. Men reelt var det bare civile lastbiler, der bare var malet grønne. Nu får vi militære lastbiler som er bygget helt fra starten af til at bruges militært. Kostbare biler De nye militære lastbiler kan klare mange slags terræn, og en del af dem er pansrede. De kostbare biler kræver tag over hovedet, og lagt sammen med udgifter til nye tilkørselsveje bliver der tale om en udgift på omkring 45 millioner kroner. Andre udgifter knytter sig til gamle, slidte lokaler, der nu renoveres og indrettes til glæde for det stadigt voksende antal mennesker, der har deres gang på stedet. For to år siden rummede Aalborg Kaserner 1700 fastansatte plus værnepligtige. Inden år 2009 vil der være tale om cirka 2100. Det skyldes dels den nye logistikbataljon, dels at enheder fra militærpolitiet bygges op i disse år. Netop disse to grupper gør i øvrigt, at Aalborg Kaserner altid berøres, når der skal styrker til udlandet. - Al logistik og militærpoliti udsendes herfra og er med i alle missioner, siger chef for logistikbataljonen, Søren Bo Larsen. Hver fjerde udsendte soldat fra Danmark hører således ind under Aalborg Kaserner.