Lokalpolitik

Nye tider på Asaa Havn?

Jørgen Østergaard er tilbage med nye planer for udvikling af havnen

ASAA:20 eller måske flere nye boliger med udsigt over Kattegat ved Asaa Havn. Det er det, der p.t. arbejdes på at få realiseret i både Asaa Havns bestyrelse og i Dronninglund Kommunes lokalpolitiske system. Manden bag det nævnte boligprojekt er en gammel kending i forbindelse med udviklingsprojekter på Asaa Havn. Det er nemlig Jørgen Østergaard, Århus, der for år tilbage kæmpede en forgæves kamp for at få skabt grundlaget for etableringen af et længe planlagt feriecenter ved havnen i Asaa. Mens dét projekt aldrig blev til noget, så er der i de lokalpolitiske kredse en mere udbredt fornemmelse af, at Jørgen Østergaard denne gang opererer med en mere realistisk projekt-idé, og borgmester Mikael Klitgaard (V) fastslår da også, at man fra kommunal side er velvilligt indstillet. - Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe, siger han. Indledende fase Spørgsmålet om det nye boligbyggeri ved Asaa Havn var så sent som i denne uge til drøftelse på et lukket temamøde i byrådet, men Mikael Klitgaard understreger, at projektet fortsat er i sin indledende fase - og at man formentlig skal helt frem til midten af næste år, før man kan tale om en startdato for det nye boligbyggeri. Borgmesteren påpeger videre, at det er Jørgen Østergaard og Asaa Havnebestyrelse, der skal forhandle sig frem til detaljerne i projektet, mens det sideløbende arbejde på kommunalt plan består i at tilvejebringe de planmæssige rammer, der er nødvendige for at realisere projektet. Her er der som udgangspunkt ikke de store problemer med at få boligprojektet placeret. Det er således tanken, at de nye boliger skal placeres dér, hvor der i øjeblikket er to bådehaller i den nordlige ende af havnen. Det område ligger i byzone, hvilket betyder, at de nye boliger let kan sluses ind dér. Ny tilladelse påkrævet Problemet kommer til gengæld, når bådehallerne skal have en ny placering. De skal nemlig flyttes uden for byzoneområdet, og så er det ikke utænkeligt, at man fra kommunal side løber ind i problemer med fredede områder, kystzonelininer og lignede. - Det vil kræve en ny landzonetilladelse, men alt det er noget af det, vi nu skal til at have undersøgt, fortæller Mikael Klitgaard, som videre kan berette, at der i boligprojektet er taget højde for, at byggeriet opføres i en stil, der svarer til Asaa Havns helt særegne miljø. - Det er meget vigtigt, at det også bliver tilfældet, for Asaa Havn er en dejlig havn med sin helt egen form for hygge, bemærker borgmesteren, der samtidig glæder sig til at få mere liv på havnen i den lille østkystby. - Asaa Havn er i dag en fritidshavn - i modsætning til tidligere, hvor det var en fiskerihavn - og vi vil derfor gerne være med til at fremme ethvert projekt, der kan tjene til at fremme udviklingen på havnen, siger Mikael Klitgaard. Samme holdning har én af byrådets tre Asaa-boer, Hildo Rasmussen (S), der igennem en årrække har gjort det til én af sine hjertesager at arbejde for fremme af udviklingen på byens havn. - Jeg synes, at det her lyder rigtig spændende, for der trænger til at ske noget på havnen. Det er attraktivt område, som sagtens kunne udnyttes bedre, siger han. Ferieboliger eller ej? Det er i øvrigt i forbindelse med Jørgen Østergaards nye havneprojekt den foreløbige tanke, at der ikke skal være krav om at benytte de nye boliger som helårsbeboelse - og at de derfor vil kunne benyttes som ferieboliger - men også her er der tilsyneladende et punkt, der skal drøftes yderligere i det lokalpolitiske system. Hildo Rasmussen mener således, at man bør tænke videre end i kun ferielejligheder. - Jeg synes, at man skal udnytte mulighederne optimalt, så der bliver tale om helårsboliger, siger han. Tavs havneformand Formanden for Asaa Havnebestyrelse, Bjarne Albøge, ønsker ikke på nuværende tidspunkt at knytte nogle kommentater til Jørgen Østergaards nye boligprojekt ved Asaa Havn. Det forklarer han med, at baglandet i foreningen først skal have en orientering - samt at der endnu er for mange uafklarede punkter til, at man fra havnebestyrelsens side kan komme med en klar udmelding på nuværende tidspunkt.