Hospitaler

Nye tider på vej for sygehuskøkkenet

Arbejdsmiljøproblemer i og omkring køkkenet tvinger amtet til handling

DRONNINGLUND:Der er nye tider på vej for medarbejderne i og selve køkkenet på Dronninglund Sygehus. Det står klart, efter at am-tet nu er skredet til handling i forlængelse af at være nået til den konklusion, at arbejdsmiljøproblemer i og omkring sygehuskøkkenet nu bør medføre en ændring af forholdene på stedet. Denne erkendelse har ført til, at der nu fra ledelsen på Aalborg Sygehus - hvorunder Dronninglund Sygehus hører - er fremkommet tre forskellige modelforslag til, hvordan problemerne i sygehuskøkkenet bedst kan løses. De tre modelforslag bringes til politisk behandling i amtets sundhedsudvalg senere i denne uge, og det første af de tre forslag går ud på at opretholde den nuværende køkkenfunktion på sygehuset i Dronninglund - så maden fortsat produceres i de lokale sygehusrammer. Siges der ja til dette forslag, vil en renovering af sygehuskøkkenet være påkræ-vet - med en millionudgift til følge. Modelforslag nummer to fra sygehusledelsen i Aalborg går på helt at overflytte produktionen af sygehusmad til Aalborg Sygehus' centralkøkken i Aalborg. Dette vil der uden problemer være plads til på Centralkøkkenet i Aalborg, men er det dét forslag, der fra politisk side siges ja til, skal produktionskøkkenet i Dronninglund ombygges til fremover at kunne fungere som et såkaldt modtagekøkken. Samtidig skal der indkøbes ekstra transportvogne og etableres nye kølefaciliteter i Dronninglund-køkkenet, så maden fra Aalborg kan blive både fragtet og siden opbevaret på korrekt vis. Det tredje modelforslag fra sygehustoppen går på at lægge madproduktionen fra Dronninglund Sygehus over til køkkenet på det psykiatriske sygehus i Brønderslev - en idé, hvor anlægs- og driftsomkostningerne ligge rpå niveau med dem fra modelforslag to.