Lokalpolitik

Nye tider på vej til Østkystens badeby

Hadsunds borgmester vil gerne reducere antallet af restaurationer i Øster Hurup

ØSTER HURUP: Hærværket i Øster Hurup natten til torsdag er for borgmester Karl Christensen blot med til at understrege, at der er behov for byrådspolitikerne i Hadsund Kommune diskuterer udviklingen i Øster Hurup. Personligt mener Karl Christensen, at der allerede i dag er for mange restaurationer i den populære ferieby, og han er parat til at medvirke til at ændre den gældende lokalplan, så politikerne får et redskab til at reducere antallet af diskoteker og værtshuse. Borgmesteren har således i forbindelse med en sag i sommerferien om klager over støj fra et værtshus taget initiativ til, at udviklingen i Øster Hurup skal diskuteres i forbindelse med, at byrådet i den kommende uge samles til budgetseminar. Støjsagen er i øvrigt landet, men tilbage står for borgmesteren billedet af en sommer præget af ballade og problemer, som han mener hænger tæt sammen med restaurationer, alkohol og narkotika. - Det er klart, at vi i byrådet ikke kan sidde den udvikling overhørig. Vi må træde i karakter, siger Karl Christensen, der ikke tror på, at det er tilstrækkeligt bare at standse udviklingen, hvad angår antallet af restaurationer. Antallet må ned, mener han. Borgmesteren argumenterer med, at "de unge ikke går ud og smadrer vinduer bare for at more sig. De kan ikke være ved deres fulde fem, når de gør det. Jeg tror, det er fordi, de er dopet af diverse ting, som så gør, at de flipper ud". Han har noteret sig, at politiassistent Niels Jørgen Bundgaard efter sin sommertjans i Øster Hurup udtalte, at der i år har været færre voldsepisoder, selv om han aldrig tidligere har set så mange mennesker i byens natteliv, men borgmesteren mener alligevel, at problemerne er kulmineret i år, og tør ikke forklare det med en varm sommer. På rådhuset er embedsværket i gang med at undersøge, hvilke muligheder politikerne har for at ændre udviklingen, og man er ifølge kommunaldirektør Bo Nielsen kommet frem til, at der reelt ikke er "så mange håndtag" at benytte sig af - med mindre man ændrer lokalplanen. Eksempelvis vurderer man, at bevillingsnævnet ikke har mange muligheder for at ændre udviklingen. Det er det nævn, der består af politikere, branche- og politifolk, og som afgør, om diverse etablisementer lever op til kravene for bevillinger, eksempelvis hvad angår åbningstider og alkoholudskænkning.

Forsiden