Nye tilskudsregler til aftenskoler

Voksenundervisning 26. september 2002 08:00

SINDAL: Folkeoplysningsudvalget og kulturudvalget står bag et forslag til nye regler for tilskud til aftenskolerne, der skal træde i kraft den 1. januar 2003. Fremover beregnes tilskuddet til den enkelte aftenskole på baggrund af det maksimale løntilskud i det senest kendte år, hvor det hidtil har været antal deltagertimer, der har ligget til grund for den årlige fordeling. Det vil fortsat være sådan, at aftenskolerne frit kan anvende tilskudstilsagnet til enten almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning eller foredrag. Dog således, at 10 procent af puljen anvendes til debatskabende virksomhed. Samtidig anbefales det, at der indføres holdstørrelser på syv på et handicaphold og otte på et instrumentalhold for at imødegå en højere deltagerbetaling. Tilskuddet til almen undervisning og foredrag kan maksimalt udgøre 1/3 af lønudgiften, mens satsen for handicapundervisning er 7/9 og for instrumentalundervisning 5/7. Omlægningen er en konsekvens af regeringens beslutning om at skære i bloktilskuddet til området og nedsætte den enkelte kommunens tilskud til dækning af aftenskolers lønudgifter. Det medfører højere deltagerbetaling fra kursisterne. Forslaget fra de to udvalg følger en vejledning, som KL på opfordring har udarbejdet. Regeringens ændringer har virkning fra år 2003, men i de programmer, som mange aftenskoler har udarbejdet og husstandsomdelt som optakt til efterårssæsonen, er der allerede delvist taget højde for de nye tider med højere deltagerbetaling. Således havde FOF Frederikshavn/Sindal sat prisen ved flere kurser i Sindal til over 30 kroner pr. lektion, mens begge de lokale afdelinger af LOF og AOF har været mere beskedne. Her er deltagerpriserne for de fleste kursustilbud er sat til 20 kr. pr. time mod 16-18 kroner i sidste sæson.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...