EMNER

Nye tiltag får os til at sænke farten

Klippekort og fartkampagne har fået en del bilister til at lette trykket på speederen

ØSTVENDSYSSEL: .....Bare ti kilometer i timen mere end du må kan betyde forskellen på at slå i stykker og slå ihjel. Fart gør ondt værre. Hvor stærkt kører du nu? Spørgsmålet i radioen får mig til at kaste et blik på speedometret, og jeg kan konstantere, at fartgrænsen bliver overholdt. Bilisten foran kører ligesom jeg, og ham bagved virker ikke irriteret. Det er som om, at rigtig mange har ændret holdning til fart - flere og flere overholder hastighedsgrænserne, og det bliver sjældnere og sjældnere, at man bliver overhalet af en, som kører meget stærkt. Vi bilister er ellers tidligere blevet bombarderet med fartkampagner, som har vist sig at have ringe effekt. Men nu skal jeg lige love for, at de fleste er begyndt at køre pænt. Noget tyder altså på, at kampagnen "Fart gør ondt værre" sammenholdt med det nye klippekortssystem har haft en god effekt. Og det er da også opfattelsen hos både politiet og amtets vejkontor. Pænere kørsel - Vi kan helt klart mærke, at folk tænker mere over deres kørsel, og vi oplever, at der er kommet et mere roligt flow over trafikken, siger vicepolitiinspektør ved Frederikshavn Politi, Bremer Ovesen. På amtets vejkontor deler man opfattelsen. Her tror man, at indførelsen af klippekortet har en stor effekt, men at også den nye kampagne "Fart gør ond værre" har fået bilisterne til at sænke farten. - Tidligere kampagner har været skræmmekampagner, hvor man har vist, hvad der kan ske, hvis man kører for stærkt. - Den nye type kampagne fortæller mere om konsekvenserne bagefter, og desuden henvender den sig direkte til bilisten med spørgsmålet "hvor hurtigt kører du nu?". Det har en bedre effekt, siger kommunikationsmedarbejder ved amtets vejkontor, Esben S. Thomsen. Desuden har man sikret sig, at kampagnens budskab kommer frem i flere medier, blandt andet avis og radio, ligesom der også er opsat skilte ved vejene. - Vi er i hvert fald sikre på, at materialet kommer ud til alle bilister på en eller anden måde, og jeg tror, at den brede mediedækning også har stor betydning når vi taler om kampagnens effekt, siger Esben S. Thomsen. Glemmebogen Problemet med kampagner er bare, at deres budskab før eller siden går i glemmebogen. Erfaringer viser, at de har størst virkning i kampagneperioden, og at bilisterne husker dem i op til to måneder efter. - Men det betyder ikke, at man skal køre kampagner hele tiden, for så bliver folk trætte af dem, og så har de den stik modsatte effekt, siger Esben S. Thomsen, der mener, at en kampagne i stedet bør gentages senere. Også hos Frederikshavn Politi erfarer man, at kampagner kun har midlertidig virkning. - Omvendt tror jeg, at effekten ved indførelsen af klippekortet vil vare længere, fordi tanken om sanktioner vil få i hvert fald en del bilister til at køre pænere, siger Bremer Ovesen. Ikke kun lyserødt Man skal dog ikke tro, at alt er blevet fryd og gammen på vejene efter den nye type kampagne og indførelsen af klippekortssystemet. - Selv om mange er begyndt at køre pænt, så er der altså stadig nogle, som er ligeglade, siger Bremer Ovesen. Således har en patrulje fra Frederikshavn Politi for nylig snuppet seks bilister i Gærum på to eftermiddagstimer, ligesom politiets fotovogn forleden snuppede 13 bilister i Sæby på bare halvanden time. - Men vi ser også mange andre lovovertrædelser, for eksempel er der mange, som stadig glemmer selen, og ligeså er der alt, alt for mange, som taler i håndholdt mobiltelefon, mens de kører, siger Bremer Ovesen. I Frederikshavn politi-kreds er der da også blevet "klippet" en del i kørekortene. Eksempelvis har 36 bilister fået et klip på grund af hastighedsoverskridelse, mens seks bilister har fået et klip, fordi de ikke havde spændt deres børn fast i bilen.