Bælum

Nye tiltag i Bælum Møllelaug

BÆLUM:Søndag eftermiddag er der generalforsamling i Bælum Møllelaug, og den holdes naturligvis på møllen. Det er godt og vel ti år siden, Møllelauget blev stiftet med det formål at få den gamle mølle renoveret og atter gjort funktionsdygtig. Foreningen har økonomien i orden, men for at komme videre ønsker bestyrelsen nye idéer og nye tiltag, så den opfordrer alle interesserede til at møde op og komme med gode forslag. Er der borgere, der har tid og lyst til at hjælpe med små praktiske gøremål, er det også velkomment, men absolut ingen betingelse for at deltage i generalforsamlingen. Og til slut nævner bestyrelsen, at hvis vejret driller, flyttes generalforsamlingen efter en besigtigelse af møllen til privatboligen hos en af bestyrelsesmedlemmerne.